cadat.nl
Why I Love You bij Cultuur in Beeld 2012 #KunstenCultuur
Onze project Why I Love You is door het ministerie van OCW verwerkt in het middagprogramma van de jaarlijkse conferentie Cultuur in Beeld (thematiek 'Artistiek vermogen'). Titel:Why I Lov…