cadat.nl
Feye, Hubert en de Opschoondag
Indische Buurt Noord-Oost bewoners Feye van Olden en Huibert Teekens. Zij doen mee aan de Landelijke Opschoonsdag. Lokaal mede georganiseerd door de Makassarbuurt Community / Buurtproject.nl