cadat.nl
Buurtschouw Instroomhuis
Het Instroomhuis, oudste daklozenhuis van Nederlands, op de Zeeburgerdijk sinds 1965, heeft een buurtschouw georganiseerd. Een groep buurtbewoners (waaronder twee uit het Instroomhuis), professiona…