cadat.nl
iPhone app Verbeter de Buurt
De toepassing De nieuwe iPhone app Verbeter de Buurt (verder ‘VdB’) laadt snel: een mooi Google Map verschijnt. Meldingen en ideeën in de buurt worden zichtbaar Uitgangspunt is je GPS-l…