cadat.nl
Coen Dijkstra en Dennis Straat
Coen Dijkstra, directielid Studio/K en Dennisstraat, wethouder cultuur stadsdeel Zeeburg bij de opening van de maand van het Stedelijk Museum op het Timorplein.