cachlamhay.net
Hướng dẫn kĩ thuật chạy 100m
Kĩ thuật chạy cự li ngắn được chia thành 4 giai đoạn: Xuất phát, Chạy lao, Chạy giữa quãng và Về đích. Xuất phát Trong chạy cự li ngắn cần sử dụng kĩ thuậ