cachlamhay.net
Cách làm nước hàng cho những món kho
Thay vì mua nước hàng (nước màu) ngoài chợ không đảm bảo vệ sinh, bạn có thể tự tay chế biến nguyên liệu