byggnadsvard.wordpress.com
Fasadrenovering behövs på Slottet
Stockholms slotts fasad har skulpterad gotländsk sandsten som på flera ställen har långtgående vittringsskador. I början på februari satte man upp nät för att skydda mot nedfallande sten. Nu måste …