byggnadsvard.wordpress.com
Kyrkor satsar på ökat skydd
De senaste årens stigande pris på koppar har lett till att antalet kopparstölder har ökat kraftigt i Sverige. Kyrkor, kyrkogårdar och andra kulturbyggnader har varit utsatta. Nu har även andra verk…