byggnadsvard.wordpress.com
Antikvarisk certifiering
Under våren hålls de första proven för certifiering av byggnadsantikvarier i enlighet med Boverkets föreskrifter KUL 1. Det fullständiga namnet på författningen är ”Boverkets föreskrifter och…