byggnadsvard.wordpress.com
Vad är byggnadsvård?
Byggnadsvård är ett samlingsbegrepp för skötsel, underhåll och ändringar av byggnader och bebyggelsemiljöer, med beaktande av och med utgångspunkt från dess kulturvärden. (Fem pelare – en väglednin…