byggmaskiner.se
Kundportal -ger bättre koll
Vi introducerar nu en ny möjlighet för våra avtalskunder att hålla reda på sin hyressituation. Via vår hemsida kan avtalskunder logga in och själva ta fram listor, rapporter, avtalsinformation och äldre fakturor. Avtalskunder med stora volymer och många arbetsplatser har efterfrågat ett enkelt sätt att hålla reda på