bydgoszczkarate.pl
Zmiana nazwy klubu
29.01.2019 roku na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków Klub zmieniono nazwę klubu z dotychczasowej na BYDGOSKA SZKOŁA KYOKUSHIN KARATE oraz uchwalono nową treść statutu stowarzyszenia.