bybelkoerant.co.za
Rom 12:1,2 Die wesenlike van die godsdiens ~ Jaco se Bybelkoerant
Rom 12:1-2: Die nuwe lewe in Christus 12 En nou doen ek ’n beroep op julle, broers, op grond van die groot ontferming van God: Gee julleself aan God as lewende en heilige offers wat vir Hom aanneemlik is. Dit is die wesenlike van die godsdiens wat julle moet beoefen. 2Julle moenie aan hierdie sondige+ Read More