by-isa.com
Review Bút Kẻ Mày Benefit Cosmetics’ Brow Contour Pro
Hello Beauties, Dạo này Isa không còn review sản phẩm lẻ tẻ nữa, thấy cũng có hơi thiếu xót. Hôm nay tự dưng ngứa nghề quyết tâm cho em Brow Contour này lên sóng vì dùng khá ưng. Isa đã xài hết rồi…