by-isa.com
Summer Vacation Tips for Skincare & Beauty
Hè đang đến thật gần, và Sài Gòn thì đang nóng ở mức đỉnh điểm. Lúc này đây, Isa cần lắm một chuyến đi trốn. Nhưng có bay sang các nước láng giềng thì cũng không tránh được những cơn nắng gắt kinh …