bunbunlandia.wordpress.com
ბატეთის ტბა, “პახოდში”, ერთწლიანი პაუზის შემდეგ
ადამიანების ორი კატეგორია არსებობს, ადამიანები, რომლებიც წვიმაში სველდებიან, და ადამიანები, რომლებიც წვიმაში სეირნობენ. გუშინ მკვეთრ დაღმართზე მოვდიოდი, ჯოხით ხელში. შორტები მეცვა და საწვიმარი კურტ…