bulletindarussalam.com
Kisah Seorang Lelaki yang Sakit Perut
HAYATUSH SHAHABAH – Imam Bukhari dan Muslim mengeluarkan hadits dari Abi Said Al Khudri r.a., katanya: Sesungguhnya ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah saw. seraya berkata, “Saudaraku se…