bulletindarussalam.com
Kezuhudan Abu Bakar ash Shiddiq r.a.
HAYATUSH SHAHABAH – Dikeluarkan oleh al Bazar dari Zaid bin Arqam r.a. katanya : Ketika kami bersama dengan Abu Bakar r.a. ia meminta air, lalu air itu dan madu dihidangkan untuknya. Ketika ia meme…