bulgarianhistory.org
Командири на полкове, загинали през Първата световна война
Българските офицери, участвали във войните за национално обединение нееднократно са се доказвали като достойни водачи. С личния си пример и себеотрицание, те имат безценен принос за успешния развой на голяма част от военните действия на българската армия. Това се забелязва особено по време на Първата световна война, когато не само взводни или ротни командири, но и командири на полкове, са били на първа линия, в огъня на битките. Щом смъртта ги е застигнала, те не се крият някъде далеч в тила. Напротив – делят опасностите наравно със своите подчинени и въпреки че длъжността им изисква друго, те без колебание жертват живота си. В следващите редове ще ви запознаем с героичния край на част от падналите офицери и ще ви разкажем за спомена, който оставят. Нека открием нашия разказ с цитат на полковник Борис Дрангов от неговия труд "Помни войната - съвети за строеви офицери", в който много точно е посочена водаческата роля на офицерите: "Вождът е душата на войската - силна войска с войвода.