bulgarianhistory.org
Наемниците на Второто българско царство
Историята на средновековното военно изкуство е изпъстрена с най-различни сюжетни линии. Организирането на Кръстоносните походи, нашествията на степните племена и възходът на ислямските армии са сред най-познатите. Има обаче и такива, за които и учените, и популярната историография говорят относително рядко. Именно в тази категория попадат разказите за наемниците. Съвременното ни общество почива на няколко фундаментални принципа в отношението си към войната. Един от тях е наложеното през XIX век схващане за наемничеството като безчестен занаят, в който хора без съвест и национални идеали продават живота си за злато, банкови трансфери и прочие форми на разплащане. Това схващане е тясно свързано с концепциите на национализма, според които е дълг и чест за всеки гражданин да служи в името на своето отечество. Според същото схващане службата на чужда кауза или държава е повече или по-малко предателство към собствения народ. Седемстотин години по-рано нещата стоят по коренно различен начин.