bulgarianhistory.org
Музеят на Петко и Пенчо Славейкови в София – живият спомен за големите поети
Славейковият музей в София се помещава в относително големия наследствен апартамент на фамилията, разположен на втория етаж от четириетажната жилищна кооперация на ул. "Георги Раковски" № 138. Жилището е закупено от семейството след събарянето на старата Славейкова къща, намираща се на чаршията "Кафене баши", чиято локация през XIX век почти съвпада с днешния площад "Петко Славейков". Съхранила спомените и вещите на видната фамилия къща изчезва от лицето на столицата през 1932 г. Наследниците на поета възрожденец пренасят покъщнината, ръкописите и всички подвижни лични притежания от къщата в апартамента, който се обитава основно от Светослава Славейкова (1896-1959) – внучка на Петко, рождена дъщеря на Пенка и осиновена дъщеря на Донка (нейната леля). Вложила цялата си творческа енергия за опазване, систематизиране и проучване на веществените и невеществените следи, оставени от именитите си предшественици в полето на българската култура, през 1949 г. Светослава дарява въпросния