bulgarianhistory.org
Две български царици – между образа в културата и участието в политиката
Неоспоримо е значението на тези две български царици, оставили и своята диря в социално-политическото развитие на държавата.