bulgarianhistory.org
Стари градски песни: "Чакам те да дойдеш" | Българска история
Тематиката на старите градски песни е най-често битова, хумористична или засягаща любовта. Поради благозвучието и актуалността си, те са били неизменна част от всекидневния живот на градския българин.