bulgarianhistory.org
10 емблематични цитата на Васил Левски
Представата ни за Апостола на свободата Васил Левски едва ли щеше да бъде същата, ако до нас не бе достигнало едно значително количество от неговото документално наследство под формата на писма, записки, бележки, а дори и едно стихотворение. Разглеждайки онова, което Левски е оставил след себе си, можем да придобием една по-ясна идея за обществено-политическите му възгледи, невероятната енергия, която влага в работата си и трезвия поглед към борбата за освобождение. Неслучайно и следващи поколения революционери ще търсят упование в Дякона и неговите мъдри завети. 1. "Ако спечеля, печеля за цял народ – ако загубя, губя само мене си." 2. "Аз съм посветил себе си на отечеството си още от 61-во (лето) да му служа до смърт и да работя по народната воля." 3. "Целта ни в Българско е братство с всекиго, без да гледаме на вяра и народност; ръката си подаваме всекиму, който желае да пролива кръв с нас заедно за живот и свобода човешка." 4. "Чисто народният мъж дава всичко, па и себе си жертва."