bukubiruku.com
Pentingnya Akhlak - Bukubiruku
Apasih akhlak itu ? Akhlak adalah suatu yang melekat dalam jiwa manusia yang melahirkan perubahan-perubahan berdasarkan pilihan dan kemampuan, baik, buruknya sifat kita. Akhlak sangat penting untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, “Agama tanpa akhlak sama halnya seperti jasad yang tak bernyawa. “Salah satu misi Rousulullah Saw. adalah untuk memperbaiki,menyempurnakan akhlak yang pada zaman dahulu sangat menyeleweng, dan akhlak itu menjadi panutan kepada manusai sesudah masa rasulullah saw sampai sekarang. Sumber Akhlak Akhlak yang baik dan benar akan terbentuk jika sumbernya benar, Sumber akhlak bagi seorang muslim tidak lain adalah Al Quran dan Al Hadist. Sehingga parameter baik atau