budies.wordpress.com
SATURDAY SWEET (Setu Legi)
Saturday Sweet (setu legi). Warga Jawa khususnya para orang tua dahulu pasti paham betul akan istilah neptu dino dan neptu pasaran. Selain menggunakan perhitungan hari (Sabtu, Minggu, Senin, Selas…