bucardimaria.com
Ceremonia z Maria Bucardi nr 10
Z SÃO MIGUEL – WYSPY AZORSKIE Temat: bogactwo, obfitość, jak otworzyć kanały przypływu, oczyszczenie, podwyższenie wibracji i medytacja otwierająca na bogactwo duchowe i materialne. Wszystkie Ceremonie w całości w Archiwum znajdziesz je tutaj stronie w menu powyżej - dostęp od 30 zł do archiwum