bucardimaria.com
Litoterapia kamienie i minerały wrażliwe na wodę i światło Maria Bucardi talizmany terapie wróżby
Kamienie szlachetne i mineraly wrazliwe na wode: slaba wrazliwosc: aragonit, kalcyt silna wrazliwosc: piryt, slonce pirytu, pop rocks, purpuryt, halit, kainit, alun, boraks, chalkantyt, jarosyt, gagat, hewettyt, kizeryt, langbeinit, rossyt, evenkit, gips, hydroboracyt, inyoit, kernit, biebery