bucardimaria.com
Luty w magii - Imbolic, oczyszczanie, usuwanie dlugu karmicznego Maria Bucardi rytualistka
Rytualy wspolne - http://magiczny-swiat.es24.pl/category/359089/rytualy-wspolne.html Rytual Archaniola Metatrona usuwania dlugu karmicznego - http://magiczny-swiat.es24.pl/category/377418/rytualy-anielskie.html Ksiazki o oczyszczaniu Marii Bucardi - http://magiczny-swiat.es24.pl/category/109940/ksia