bucardimaria.com
Cudownej i magicznej Ostary zyczy Maria Bucardi
http://mariabucardi.pl.tl/Jare-Swieto.htm Ostara 21 marca Słowiańskie Jare Święto Ostara – pogańskie święto, tzw. sabat mniejszy, obchodzony 21 marca, związany z radosnym momentem zrównania dnia i nocy.