bucardimaria.com
Nasze rodzine Swieta slowianskie
Moi Kochany przed nami takze nasze rodzine Swieta Slowianskie: 16 sierpnia - Spas Chlebowy Święcenie i spożywanie chleba z nowego ziarna, okazywanie wdzięczności bogom za urodzaj. 16 sierpnia - Święto Leszego Oddawanie czci Leszemu, składanie ofiary z chleba na polanach w lasach, mod