bubblytraveler.com
[Postgraduate] Admission to University of Auckland
Bài viết này chia sẻ một số kinh nghiệm cá nhân khi mình xin thư nhập học của trường Đại học Auckland. Toàn bộ quá trình nộp và duyệt hồ sơ đều trực tuyến và hoàn toàn miễn phí.…