bthegreat.pl
Natchnienie, powinności i Terry Pratchett | B The Great |
Czy "chcieć" jest zawsze lepsze niż "musieć"? Jak odróżnić powinności od przyjemności? Oraz głowny bohater wpisu: natchnienie w oku Zośki i Pratchetta!