brzozdowce.wordpress.com
Opisy kościoła
Opisy kościoła Korzystałam z opracowania: Piotr Krasny Kościół parafialny p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Brzozdowcach [w:] Jan K. Ostrowski (red.) Kościoły i klasztory rzymskokatolickie dawneg…