brzozdowce.wordpress.com
Cykl Droga Brzozdowian na Ziemię Kamieńską „Echo Powiatu Kamieńskiego”
W mijającym roku „Echo Powiatu Kamieńskiego” podjęło cenną inicjatywę, jaką jest opublikowanie kilkunastu artykułów z cyklu Droga Brzozdowian na Ziemię Kamieńską. Każdy tekst zawiera kr…