brzozdowce.wordpress.com
Szkoła w Brzozdowcach – z zasobów Archiwum Polona
W zasobach archiwum Polona Biblioteki Narodowej znaleźć można publikacje prasowe z XIX wieku, w których Brzozdowce są wzmiankowane. Niekiedy informacje te są interesujące, jak zapowiedź wzniesienia…