brzozdowce.wordpress.com
Ze wspomnień Jana Burlikowskiego – 3 Maja 1939 r. w Brzozdowcach
Również doroczne święto 3 Maja było szczególnie podniośle obchodzone. Organizacje i młodzież szkolna przybyły zbiorowo na uroczystą Mszę św. „Boże coś Polskę” popłynęło pod sklepienia świątyni potę…