brzozdowce.wordpress.com
Ze wspomnień Jana Burlikowskiego – Sport w Brzozdowcach
Początków sportu należy szukać w latach dwudziestych. Pojawiła się wtedy gra zwana „kiczką”. Zabawiali się nią chłopcy pasący krowy na pastwisku zwanym Malechówka. Do tej gry używano klocka drewni…