brzozdowce.wordpress.com
Poczta w Brzozdowcach
Ze wspomnień Jana Burlikowskiego – Poczta w Brzozdowcach W chwili wybuchu wojny światowej (drugiej) istniał w Brzozdowcach Urząd Pocztowo-telegraficzny w budynku Towarzystwa Szkoły Ludowej. …