brzozdowce.wordpress.com
Archiwalne fotografie
W zbiorach fototeki Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie znajdują się przedwojenne fotografie z wnętrza kościoła oraz jedna fotografia powojenna (1957).