brzozdowce.wordpress.com
Promocja książki o Brzozdowcach
Zaproszenie na promocję książki. Z materiałów prasowych nadesłanych przez autora: „RANY ZBAWICIELA to książka o wielkiej przyjaźni Boga i Człowieka. Obejmuje ona chronologicznie okres od pows…