brytan.com.pl
Zimowy kobiecy obóz unifikacyjny w Morskim Oku
Tradycyjnie, jak co roku, już po raz szósty, odbędzie się w Morskim Oku w okresie 8 – 17 marca 2013 roku kobiecy obóz unifikacyjny (sportowo-szkoleniowy). Zgrupowanie przeznaczone jest dla taternic…