brytan.com.pl
Ukazał się kolejny numer „Taternika” (4/2012-1/2013).
Tego „Taternika” otwieramy wstępem o wydarzeniach na Broad Peak. Triumf i tragedia na tym ośmiotysięczniku zbiegły się akurat z zamykaniem numeru. Dlatego postanowiliśmy, że szerszą analizę i relac…