brytan.com.pl
Przypomnienie kilku zasad dotyczących wstępu w niektóre rejony
Sezon w pełni, przypominamy więc kilka zasad dotyczących wstępu na niektóre tereny wspinaczkowe. Dla dobra nas wszystkich prosimy o zapoznanie się z nimi i respektowanie ich. W związku z docierając…