brytan.com.pl
Parkowanie w Nielepicach – apel
Koleżanki i Koledzy, Bardzo prosimy o przestrzeganie zasad parkowania w Nielepicach, ostatnio coraz częściej można spotkać samochody zaparkowane na drodze poniżej Dymnioków. Zgodnie z ustaleniami z…