brytan.com.pl
Dofinansowania wypraw i wyjazdów sportowych w 2013
Przypominamy wszystkim zainteresowanym, że w czwartek 15 listopada 2012 mija termin składania do Komisji Wspinaczki Wysokogórskiej PZA wniosków o dofinansowania. Można starać się o pomoc w organiza…