brondeherinnering.wordpress.com
Tranen van geluk – 7
lopend langs het gangpad van ons leven samen is het van herinnering aan onze mooie liefde dat mijn tranen komen