brondeherinnering.wordpress.com
Spionnetje naar de hemel – 8
De rimpels die ik tel Zijn als glimlachjes Die aan herinnering Zich bronnen