brondeherinnering.wordpress.com
Groots
Geschreven uit dankbaarheid voor Joop (Groots) van der Schilden, in het eeuwige opgenomen op 30 november 2016